Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, TTO en internationaal onderwijs te Haren (gn)

  

 

1.         Waar staan wij echt voor?

Leerlingen krijgen bij ons de kans zichzelf te zijn en hun eigen kracht te ontdekken. Verantwoordelijkheid geven en nemen staat hoog in ons vaandel. Alles draait om het leren en de ontwikkeling van onze leerlingen.

We zijn een lerende gemeenschap waar we respectvol en positief met elkaar omgaan. We richten onze blik naar buiten. Leerlingen leren we verder te kijken: We leiden leerlingen op tot kritische en verantwoordelijke wereldburgers op die hun bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en integere wereld.

2.         Hoe kijken we naar onze leerlingen en hun ouders?

Elke leerling is uniek en kan veel. Iedere leerling draagt als eerste zelf verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling, maar is ook verantwoordelijk om andere leerlingen te helpen groeien.

Ouders zijn onze partners en we hebben hetzelfde doel: maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. We hebben daarbij verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Ouders zien wij als de primaire opvoeders en wij ondersteunen bij de vorming en de groei van de leerlingen via het onderwijs. We gaan ervan uit dat ouders vertrouwen hebben in ons en dat zij actief en constructief betrokken zijn en hoge verwachtingen hebben van hun kind en de school.

3.         Wat bieden we leerlingen en ouders?

We bieden een rijk spectrum aan sterk onderwijs en afwisselende activiteiten in een interessante, veilige en plezierige leeromgeving. We zetten ons ervoor in om het maximale met de leerling te bereiken, daarbij is continue voortgang met goede begeleiding het uitgangspunt.

We bieden een open en transparante communicatie met ouders en leerlingen. We benaderen ouders en leerlingen positief en waarderen hun actieve rol.

Wij zijn aanspreekbaar op onze professionaliteit en betrokkenheid.

4.         Wat is onze unieke kracht?

Ons Maartenscollege heeft een rijke historie en is sterk geworteld in Haren.

Ons onderwijs is gericht op een groot verantwoordelijkheidsbesef, zorg voor jezelf, de ander en de omgeving. Voor ons zijn de cognitieve, persoonlijke en sociale ontwikkeling even belangrijk.

Wij zijn gedreven professionals, we hebben nauw contact met onze leerlingen en we staan voor een positieve, activerende en motiverende benadering.

5.         Waar mag men ons op aanspreken?

We zijn respectvol, betrokken en betrouwbaar en geven ruimte en vertrouwen.

We zijn uitdagend en stimulerend door inspirerend onderwijs en intensieve begeleiding.

We zijn grensverleggend en laten iedere leerling merken dat hij/zij meer kan dan hij/zij denkt.

6.         Hoe willen we dat onze leerlingen de school verlaten?

Leerlingen die onze school verlaten, hebben meer dan een passend diploma op zak. Ze hebben een onvergetelijke schooltijd gehad. Ze hebben een brede basis meegekregen om flexibel te kunnen functioneren in deze snel veranderende samenleving. Ze zijn kritische en verantwoordelijke wereldburgers geworden met respect voor zichzelf en anderen. Zij hebben vertrouwen ontwikkeld in de eigen kracht en hebben een sterk moreel kompas.